Beste Gel   
 
Bir hayali yaşattım içimde yıllar yılı 
Artık o hayallerden gerçek olup düş de gel 
Ben aşkın hasretiyle kavrulurken kış günü 
Sen ateşi aşkıma yanıp yanıp piş de gel 

Bir gerçeği yaşattım içimde yıllar yılı 
'O sevgiler bir hayal'düşlerimi eş de gel 
Hayalim ve gerçeğim ayrılırken bedenden 
Öldüren dertlerimi hançer olup deş de gel 

Bir sevgili yaşattım içimde yıllar yılı 
Duygularımdan çıkıp şiir olup seste gel 
Hapsetme duyguları şiirim satırlara 
Nağme ile renklenip akıp akıp beste gel