Şiirde Şüyu   
 
Mânânın meclisinde maddeyi,meyi 
Dervişin dergâhında döv divaneyi 
Serseri serpuşundan sor serhaneyi 
Neyzen sen,nefes sen,neylersin neyi 
Neyzensen nefessen neylersin neyi 

Revhanı rüyada revada ruzin 
Sevdayı sevada sunmada suzin 
Zevadı zakire zulümdür izin 
Gönlünün gördüğü güzeldir güzin 

Neyzensiz nefessiz neylersin neyi 
Neyzensiz nefessiz neylersin neyi 

Babilin bahçesinde bekayı büyü 
Tılsım taifesinde tütsüler tüyü 
İmlâdan iblâdan ibaret ise 
Şehkayı şekvâdır şiirde şüyu 

Neyzensen nefessiz neylersin neyi 
Neyzensiz nefessiz neylersin neyi