O Ayı Verir De Bu Ayı Vermez

          (Kusur “kulluk”ta değil, kulluğun naaşında
           Niza “dulluk”ta değil, dulluğun maaşında) :

Eşi vefat edince bağlanır dul maaşı
Zavallı müteveffa yerde kalır naaşı

Vali yufka yürekli uğraştırmadan bağlar
Her maaş alışında zavallı kadın ağlar

Eh, memleket ahvali, idareyi maslahat
Eski Vali değişir yenisine dert anlat

Maaş bulur çıkmazı sanki tavşanla tazı
Mutemet yufka yürek, Vali işin kurnazı

Bu yeni Vali de kim, kaç telden vurur saza
Ne anlatırsan anlat işi çekiyor naza

Arzuhale arzuhal vererek yığdı rafı
Yok bu işin tutacak kalmadı bir tarafı

“Anlamaz mısın Hanım, maaşında sorun var”
“Anladım anlamaya, ardımda beş torun var”

Vali “Hayır”da ısrar, dul bayansa bayırda
Senin makam koltuğun işe yarar çayırda

“Giden Vali Şubatı, geçen ayı ödedi
Gelecek ay buyurun hiçbir sebep yok” dedi

Dayanamaz mutemet derhal işe el koyar
Dış yüzeyden bayanı, içten valiyi boyar

“Israr etmeyin bayan, Devlet akıl sır ermez
Öbür ayı vermiştir, belki bu ayı vermez”